Skip to main content
Skip table of contents

BSN

Burgerservicenummer: Persoonlijke identificatie van de Nederlandse overheid voor natuurlijke personen.

Herkomst

Gebaseerd op Artikel 1 sub b Wabb: het aan een natuurlijk persoon toegekende nummer. Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0022428/2018-07-28 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.