Skip to main content
Skip table of contents

Beveiligingsincident

Een gebeurtenis die een bedreiging vormt of kan vormen voor de betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid of beschikbaarheid van een elektronische toegangsdienst en/of een inbreuk op beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens.   

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.