Skip to main content
Skip table of contents

Bedrijf

Een partij die Elektronische Toegangsdiensten gebruikt om een dienst af te nemen bij een dienstverlener. De dienstafnemer is een partij van de vorm

  • natuurlijk persoon die een onderneming drijft, of;
  • een niet-natuurlijk persoon, een entiteit die is ingeschreven in een gezaghebbende bron, of;
  • een natuurlijk persoon die als privépersoon een dienst afneemt van een dienstverlener, of;
  • een natuurlijk persoon die als burger een dienst afneemt van een dienstverlener die gerechtigd is het BSN te gebruiken.

Een dienstafnemer is de Gebruiker of wordt vertegenwoordigd door een gebruiker.

Nota bene: In proposities aan bedrijven en organisaties is het toegestaan de abstracte term “dienstafnemer” concreet te maken en te vervangen door “bedrijf of organisatie”.

Herkomst

Herkomst: o.a. gebaseerd op Handelsregisterwet 2007.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.