Skip to main content
Skip table of contents

AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.  Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. 

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.