Skip to main content
Skip table of contents

Autorisatie

Het verlenen van toestemming (een bevoegdheid) aan een geauthenticeerde partij om toegang te krijgen tot een bepaalde dienst of toestemming om een bepaalde actie uit te voeren.

Een autorisatie kan worden vastgelegd in toegangsrechten. Het verlenen van toegang kan (mede) gebaseerd zijn op die in toegangsrechten vastgelegde autorisatie.

Nota bene

Autorisatie is geen synoniem voor machtiging

Herkomst

Analoog aan Modinis / PKI overheid begrippenlijst (2005) waarbij autorisatie overeenkomt met betekenis 1 en toegang verlenen met betekenis 2 / Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14, maar specifiek gemaakt voor de context van Elektronische Toegangsdiensten. Tevens analoog aan Glossary for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 (saml-glossary-2.0-os). PKIoverheid hanteert een algemenere definitie die niet in strijd is met bovenstaande.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.