Skip to main content
Skip table of contents

AUC9 Verstrekken sleutelmateriaal Dienstverleners

Het BSNk beheert en verstrekt via een Herkenningsmakelaar cryptografisch sleutelmateriaal aan elke Dienstverlener (DV) die aantoonbaar beschikt over een PKIoverheid-certificaat. Indien de Dienstverlener geautoriseerd is om het BSN te verwerken verstrekt het BSNk speciaal BSN Sleutelmateriaal. De Dienstverlener ontsleutelt met dit Sleutelmateriaal het Versleutelde Identiteit of Versleutelde Pseudoniem van de Gebruiker dat de Dienstverlener verstrekt.


Voor eIDAS Outbound acteert de eIDAS Berichtenservice als Dienstverlener, die dienstbemiddelaar is voor de BRP. Daarom moet in deze use case het gebruik van de term "Dienstverlener", worden geïnterpreteerd als "Dienstaanbieder (hier: BRP) en/of eIDAS Berichtenservice (EB)".

Deze use case is een variant op de BSNk use case <AUC5>.

Stap

Actie

Omschrijving


Initiële staat

Een Dienstverlener heeft Sleutelmateriaal nodig om de identiteit (bijv BSN) en/of pseudoniem uit de Versleutelde Identiteit/Pseudoniem te halen en vraagt zijn Herkenningsmakelaar om hem hierbij te ondersteunen.

9.1

De Herkenningsmakelaar valideert het verzoek.

De Herkenningsmakelaar valideert dat het verzoek afkomstig is van bevoegd medewerker van de Dienstverlener, of een door deze geautoriseerde derde of zijn systeem.
9.2
De Herkenningsmakelaar stuurt een aanvraag naar het Sleutelbeheer 

De Herkenningsmakelaar stuurt een aanvraag voor Sleutelmateriaal naar het BSNk Sleutelbeheer met daarin het PKIoverheid-certificaat van betreffende Dienstverlener.

9.3Sleutelbeheer valideert de aanvraag

BSNk Sleutelbeheer controleert of de aanvraag daadwerkelijk en ongewijzigd van een erkende Herkenningsmakelaar afkomstig is en of het meegeleverde PKIoverheid-certificaat van de Dienstverlener geldig is.

9.4

Sleutelbeheer controleert of Dienstverlener BSN mag ontvangen

BSNk Sleutelbeheer controleert of het OIN van de Dienstverlener zoals deze op het meegeleverde PKIoverheid-certificaat voorkomt op de Autorisatielijst BSN en ook Sleutelmateriaal mag ontvangen om een BSN te ontsleutelen.

9.5

Sleutelbeheer genereert Sleutelmateriaal

BSNk Sleutelbeheer genereert het Sleutelmateriaal voor het OIN van de Dienstverlener inclusief het BSN-Sleutelmateriaal indien diens OIN inderdaad voorkomt op de Autorisatielijst BSN 

9.6 

Sleutelbeheer versleutelt Sleutelmateriaal

BSNk Sleutelbeheer versleutelt Sleutelmateriaal obv de publieke sleutel op het meegeleverde PKIoverheid-certificaat van de Dienstverlener  
9.7Sleutelbeheer verstrekt Sleutelmateriaal aan de Herkenningsmakelaar en registreert de verstrekkingBSNk Sleutelbeheer verstrekt Sleutelmateriaal ten behoeve van de Dienstverlener aan de aanvragende Herkenningsmakelaar en registreert de verstrekking in een publiekelijk toegankelijke Sleutelverstrekkingslijst .
9.8Herkenningsmakelaar verstrekt Sleutelmateriaal aan de DienstverlenerDe Herkenningsmakelaar verstrekt Sleutelmateriaal aan de betreffende Dienstverlener.
9.9Dienstverlener ontsleutelt en installeert Sleutelmateriaal De Dienstverlener ontsleutelt Sleutelmateriaal en installeert dit op zijn toegangssystemen. 

Finale staat

De Dienstverlener kan BSN en Pseudoniem uit een Versleutelde Identiteit/Pseudoniem halen. En de sleutelverstrekking is geregistreerd in het Sleutelverstrekkingslijst.

De Dienstverlener kan via zijn HM diensten aansluiten en is klaar om gebruikers voor die dienst obv Persistent Pseudoniem of BSN te ontvangen.

 NB: deze use case wordt gerealiseerd mbv Interface specifications MR-BSNk 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.