Skip to main content
Skip table of contents

AUC6 Activeren BSN

Deze Use Case wordt gerealiseerd door de BSNk Use Case AUC1 Activeren BSN. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerorganisatie BSNk via servicecentrum@logius.nl.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.