Skip to main content
Skip table of contents

AUC11


Op dit moment is Dienstbemiddeling functionaliteit beperkt tot de eIDAS BerichtenService (EB) van de RVO als Dienstbemiddeling voor de BRP-Attributendienst van de RvIG. Deze beperking wordt afgedwongen op basis van de OIN van de EB. Om een eventuele OIN-migratie van de EB te kunnen faciliteren moet de EB ook meerdere geautoriseerde OIN's kunnen hebben. Hiertoe zal de Logius Beheerorganisatie een lijst van toegestane Dienstbemiddelaars (Allowed4ServiceIntermediation) publiceren via e-mail en Leveranciersoverleg.

Overige 'instellingsparameters voor Dienstbemddeling' zijn IntermediatedService and ServiceIntermediation (@intermediationAllowed, ServiceIntermediationAllowed) en staan in de DienstCatalogus. De AD/MR MAG deze instellingsparameters tijdens het authenticatieproces uit de ServiceCatalogus halen en toepassen. Maar een AD/MR mag deze instellingsparameters ook handmatig uit de DienstCatalogus overnemen en in een 'configuratie-bestand' afhandelen.

Via het Leveranciersoverleg wordt per aanpassing van Allowed4ServiceIntermediation of overige instellingsparameters een implementatietermijn afgesproken.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.