Skip to main content
Skip table of contents

Attribuutcatalogus natuurlijke personen

Voor eIDAS-outbound, levert de BRP de minimale vereisten attributenset van de handelende natuurlijke persoon. Deze worden niet geleverd door AD van het Afsprakenstelsel.

URN
Omschrijving
Formaat
Bron
Verplicht of optioneel?

urn:etoegang:1.9:attribute:FirstName

Beschikbare voorna(a)m(en) van de gebruiker (beschikbaarheid is afhankelijk van de bron)

String max 200

ID, IDCopy, eIDASVerplicht

urn:etoegang:1.9:attribute:Initials

Initialen van de voorna(a)m(en) van de gebruiker

String max 35

ID, IDCopy, eIDASOptioneel

urn:etoegang:1.9:attribute:FamilyNameInfix

Voorvoegsel behorend bij Achternaam, conform Voorvoegseltabel GBA (Tabel 36). Zie Logisch Ontwerp GBA-V (element 02.30, blz. 236) voor uitleg over de toepassing van de tabel op een achternaam.

Voor dit attribuut geldt speciale logica.

String max 10ID, IDCopy, eIDAS

(Indien gebruiker een FamilyNameInfix heeft)

urn:etoegang:1.9:attribute:FamilyName

Achternaam (geslachtsnaam) van de gebruiker

String max 200

ID, IDCopy, eIDASVerplicht 

urn:etoegang:1.11:attribute:BirthName

Naam van de gebruiker bij geboorteString max 200 eIDAS-

urn:etoegang:1.11:attribute:non-transliterated:FirstName

Voornaam van de gebruiker in ander alfabetString max 200 eIDAS-

urn:etoegang:1.11:attribute:non-transliterated:FamilyName

Achternaam van de gebruiker in ander alfabetString max 200 eIDAS-

urn:etoegang:1.11:attribute:non-transliterated:FirstNameAtBirth

Voornaam van de gebruiker bij geboorte in ander alfabetString max 200 eIDAS-

urn:etoegang:1.11:attribute:non-transliterated:FamilyNameAtBirth

Achternaam van de gebruiker bij geboorte in ander alfabetString max 200eIDAS-

urn:etoegang:1.9:attribute:DateOfBirth

Geboortedatum van de gebruiker

Volgens de BRP zijn de volgende afwijkende datumformaten toegestaan: jjjj-mm-dd, jjjj-mm-00, jjjj-00-00, 0000-00-00

String 10
jjjj-mm-dd

ID, IDCopy, eIDASVerplicht

urn:etoegang:1.9:attribute:18OrOlder

Is gebruiker ouder dan 18

true/false

ID, IDCopy, eIDASOptioneel

urn:etoegang:1.9:attribute:16OrOlder

Is gebruiker ouder dan 16

true/false 

ID, IDCopy, eIDASOptioneel

urn:etoegang:1.9:attribute:12OrOlder

Is gebruiker ouder dan 12

true/false

ID, IDCopy, eIDASOptioneel

urn:etoegang:1.9:attribute:65OrOlder

Is gebruiker ouder dan 65

true/false

ID, IDCopy, eIDASOptioneel

urn:etoegang:1.9:attribute:PlaceOfBirth

Geboorteplaats van de gebruiker

String max 40

ID, IDCopy, eIDASOptioneel

urn:etoegang:1.9:attribute:Gender

Geslacht van de gebruiker

"M", "F", "U"

ID, IDCopy, eIDASOptioneel

urn:etoegang:1.9:attribute:Email

E-mailadres van de gebruikerURI, max 320; mailto:<localname>@<domainname> (RFC6068)SelfDeclaredOptioneel

urn:etoegang:1.9:attribute:Mobile

Mobiele nummer van de gebruikerURI, max 19; tel:+<CountryCode> <phonenumber> (RFC3966)SelfDeclaredOptioneel
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.