Skip to main content
Skip table of contents

Attribuutcatalogus (AC)

Een elektronisch bevraagbare catalogus die de gestructureerde verzameling van alle via het netwerk verkrijgbare optionele attributen bevat inclusief de aanduiding waarmee zij opgevraagd kunnen worden.

Zie ook Attribuutcatalogus.

Herkomst

Eigen definitie analoog aan dienstencatalogus
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.