Skip to main content
Skip table of contents

Attributen niet leverbaar of niet toegestaan

Indien AD of MR één of meer van de gevraagde attributen, waarvan in de SAML metadata of het verzoek is aangegeven dat deze niet Required zijn, niet kunnen leveren (hetzij omdat zij deze gegevens niet registeren, hetzij omdat er geen User consent gegeven wordt) wordt in stap 5 van GUC3 Aantonen identiteit, respectievelijk stap 4 van GUC4 Aantonen bevoegdheid een authenticatieverklaring afgegeven die enkel de authenticatie en gegevens die wel leverbaar zijn bevat. De Use case wordt vervolgens normaal vervolgd. In stap 3 van GUC1 Gebruiken eToegang als dienstafnemer of stap 4 van GUC2 Gebruiken eToegang als vertegenwoordiger levert de HM de gevraagde attributen die geleverd konden worden, de andere attributen worden niet meegezonden.

Indien AD of MR één of meer van de gevraagde attributen, waarvan in de Dienstencatalogus of het verzoek is aangegeven dat deze Required zijn, niet kunnen leveren (hetzij omdat zij deze gegevens niet registeren, hetzij omdat er geen user consent gegeven wordt) of omdat voor de gevraagde dienst de attributen niet in de Dienstencatalogus vermeldt staan, wordt na stap 5 van GUC3 Aantonen identiteit, respectievelijk stap 4 van GUC4 Aantonen bevoegdheid de Use case niet vervolgd (zie Error handling).

Dienstverlener MOET er rekening mee houden dat gevraagde optionele attributen niet geleverd kunnen worden. Dit kan betekenen dat bepaalde dienstverlening niet mogelijk is.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.