Skip to main content
Skip table of contents

Associatieverklaring

Een elektronisch vastgelegd bericht dat verklaringen verbindt met een Transactiebericht en deze samenstelling niet meer wijzigbaar maakt.

Herkomst

Eigen definitie specifiek voor de context van het afsprakenstelsel.

 

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.