Skip to main content
Skip table of contents

Artikel 22. Cookies

22.1 Bij bepaalde instellingen die de Gebruiker zelf kiest, wordt gebruik gemaakt van functionele cookies, dat wil zeggen cookies waarvoor geen expliciete toestemming vereist is. Deze cookies worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan het faciliteren van de door de Gebruiker gekozen instelling.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.