Skip to main content
Skip table of contents

Artikel 18. Beveiliging

18.1 De Deelnemer is verantwoordelijk voor de beveiliging en controle van de netwerkverbindingen, native apps en systemen die hij gebruikt in het kader van Elektronische Toegangsdiensten. De Deelnemer voldoet daarbij aan de eisen van het Afsprakenstelsel.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.