Skip to main content
Skip table of contents

Artikel 12. Toezicht van de Dienstafnemer op gedragingen van personen

12.1 De Dienstafnemer is zich ervan bewust dat een middel persoonsgebonden en niet overdraagbaar is. De informatie die de Dienstafnemer met gebruik van persoonsgebonden middelen kan raadplegen, aanvragen en bewerken (wijzigen) is vaak van privacygevoelige aard, vertrouwelijk en persoonlijk. De Dienstafnemer wordt er in dit verband met klem op gewezen dat strikte geheimhouding van zijn middel geboden is.

12.2 De Dienstafnemer ziet toe op en is verantwoordelijk voor de gebruiker die optreedt namens de Dienstafnemer. De Dienstafnemer laat geen werkwijze toe die leidt tot onzorgvuldig handelen van zijn vertegenwoordigers, zoals het gebruik van persoonsgebonden middelen door meerdere personen, het onbevoegd gebruik van persoonsgebonden middelen, het gebruik van middelen voor een ander doel dan het doel waarvoor zij zijn afgegeven, etc.

12.3 De Dienstafnemer is verplicht misbruik of een vermoeden van misbruik van middelen te melden bij de Deelnemer. Gelijktijdig met deze melding wordt door de Dienstafnemer een verzoek tot het intrekken of schorsing van het desbetreffende middel bij de Deelnemer ingediend.  

12.4 De Dienstafnemer ziet er op toe dat degene die het als Machtigingenbeheerder heeft aangewezen zorgvuldig handelt bij de verstrekking en het beheren van die machtigingen alsmede dat deze machtigingen zorgvuldig worden gebruikt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.