Skip to main content
Skip table of contents

Artikel 11. Beveiligingsverplichting van de Dienstafnemer

11.1 De Dienstafnemer draagt zorg voor de voldoende beveiliging van de netwerkverbindingen en de systemen die onder diens verantwoordelijkheid vallen en door de Dienstafnemer worden gebruikt in het kader van Elektronische Toegangsdiensten.

11.2 De Dienstafnemer meldt het aan de Deelnemer indien er een vermoeden is van een Beveiligingsincident. De Deelnemer meldt dit vermoeden van een Beveiligingsincident aan de Beheerorganisatie. De Beheerorganisatie meldt dit vermoeden aan de Toezichthouder.   

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.