Skip to main content
Skip table of contents

Akte

Een getekend geschrift dat een bewijsbestemming heeft. Een akte heeft als bijzondere eigenschap dat deze in een juridische procedure dwingende bewijskracht heeft. Een elektronische vorm hiervan kan een document zijn, getekend met een elektronische handtekening volgens de wet op de elektronische handtekeningen.

(Naar wetboek van burgerlijke rechtsvordering art. 156 lid 1.)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.